Novinky
POZVÁNKA NA KONCERT

POZVÁNKA NA KONCERT

Srdečně Vás zveme na koncert DOM v rámci oslav 75 let ZUŠ Jeseník v sobotu 25.11.2023 na IPOS.Od 14 hodin se v přísálí představí soubor Jesflet, od 14:30 Flauteens. Od 15 hodin pak v sále DOM ZUŠ Jeseník.Nebude chybět ani vystoupení mažoretek a žáků SZUŠ-taneční s.r.o. Jeseník. Ve druhé polovině koncertu se k orchestru přidají členové pěveckých sborů /Jesenický smíšený pěvecký sbor, KS Florian a.j/ a zazní v premiéře společně Gospelová mše Jacoba de Haana.Těšíme se na Vás.

OSLAVTE S NÁMI 75 LET ZUŠ JESENÍK

OSLAVTE S NÁMI 75 LET ZUŠ JESENÍK

V ŘECKU S ÚSPĚCHEM

V ŘECKU S ÚSPĚCHEM

Členové Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník se společně s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník ve dnech 7.9.-13.9.2022 zúčastnili Mezinárodního festivalu „Steps and Rhytms“ v řeckém Stavrosu.

V rámci festivalu se konalo několik vystoupení. Na sobotním večerním průvodu městem a koncertu v dějišti festivalu ve Stavrosu vystoupily kromě jesenických rovněž taneční soubory z Rumunska, do nedělního průvodu na pobřežní promenádě poblíž tzv. Bílé věže v Soluni se připojily i domácí vojenský orchestr a orchestr námořníků z Ukrajiny.

Poděkování za úspěšnou reprezentaci školy, města, kraje a ČR patří všem členům orchestru, mažoretkám a jejich vedoucím. Velké díky též sponzorům a přispívatelům, zejména Městu Jeseník a  Olomouckému kraji za finanční podporu této akce a řidičům autobusů fy Milan Szkipala a Pavel Jireš.

Základní umělecká škola Jeseník

Základní umělecká škola Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.