Dirigenti

Od roku 1995 učí žesťové nástroje na Základní umělecké škole Jeseník (trombon, lesní roh, baryton, tuba a zobcová flétna). V roce 1997 se stal dirigentem Dechového orchestru mladých Jeseník, kde v letech 2001 - 2005 působil jako umělecký vedoucí. Od roku 2007 je dirigentem a vedoucím Smyčcového orchestru Jeseník.

SOUČASNÍ DIRIGENTI

Bc. Tomáš Uhlíř (1976)

absolvoval hru na klarinet na Konzervatoři v Pardubicích a vystudoval obor Školský management na UP v Olomouci. Od 1.5.1995 vyučuje na Základní umělecké škole Jeseník dřevěné dechové nástroje (zobcová flétna, hoboj, klarinet, saxofon) a bicí nástroje. Od 1.9.2004 je zástupcem ředitelky ZUŠ Jeseník. V říjnu 2012 absolvoval Velkomoravskou Univerzitu strécovsko-tetinskou /titul MUStr./.
S Dechovým orchestrem mladých je spjat již od roku 1986, kdy zde nastoupil jako klarinetista. Později byl i hráčem sekce saxofonů a bicích. Od roku 1995 byl organizačním vedoucím a od roku 1997 i jedním z dirigentů. Od listopadu 2005 je uměleckým vedoucím orchestru. Dirigování studoval soukromě u prof. Mgr. Aleše Podařila na brněnské konzervatoři. V současnosti je rovněž dirigentem Orchestru Reprezentující Euroregion Praděd /CZ-PL/ a členem několika kapel a souborů na Jesenicku. Od března 2014 působí ve výboru Sdružení dechových orchestrů České republiky.

Milan Domes (1969)

absolvoval hru na trombon na Konzervatoři v Ostravě. Na ZUŠ Jeseník vyučoval od ledna 1991 do dubna 1995, nyní zde působí od 1.9.2002 jako učitel hry na žesťové nástroje (tenor, baryton, trubka, trombon), zobcovou flétnu, bicí, baskytaru a saxofon. Od listopadu 2005 je dirigentem DOM ZUŠ Jeseník. Dirigování studoval soukromě u prof. Mgr. Aleše Podařila na brněnské konzervatoři. V současnosti je rovněž dirigentem Orchestru Reprezentující Euroregion Praděd /CZ-PL/ a členem několika kapel a souborů na Jesenicku. V říjnu 2012 absolvoval Velkomoravskou Univerzitu strécovsko-tetinskou /titul MUStr./.

BÝVALÍ DIRIGENTI

Vladimír Vraňovský (1935)

Od roku 1960 učitelem na ZUŠ Jeseník. Na počátku roku 1971 se mu podařilo založit na škole Žákovský dechový orchestr (později přejmenován na Mládežnický dechový orchestr a následně na Dechový orchestr mladých), se kterým přes 30 let jako dirigent a umělecký vedoucí úspěšně reprezentoval školu, město Jeseník a Českou republiku na festivalech a soutěžích v tuzemsku i v zahraničí. Od února roku 1990 působil V. Vraňovský po sedm let ve funkci ředitele ZUŠ Jeseník.

Další působnost V. Vraňovského: 1979 – 1990 členem Ústřední sekce pro dechové orchestry mladých a Ústřední programové komise při Ústavu pro kulturně výchovnou činnost pod Ministerstvem kultury v Praze a v letech 1990 – 1998 členem výboru Sdružení dechových orchestrů při Ministerstvu kultury v Praze. V roce 1997 byl na vlastní žádost uvolněn z funkce ředitele školy, odešel do důchodu, avšak učí na ZUŠ Jeseník jako výkonný důchodce dodnes!

Za úspěšnou a veřejnou práci s mládeží získal Vladimír Vraňovský řadu ocenění, např.:

  • 1998 Školský úřad v Jeseníku udělil Pamětní list za zásluhy v oblasti uměleckého školství u příležitosti Dne učitelů
  • 2001 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy udělilo Medaili I. stupně za celoživotní práci s mladými talentovanými lidmi
  • 2012 Olomoucký kraj udělil cenu v oblasti kultury „Dvoranu slávy“
  • 2013 Město Jeseník udělilo ČESTNÉ OBČANSTVÍ MĚSTA JESENÍK

V současnosti je Vladimír Vraňovský občanem Olomouce, kde se stal dirigentem Hudby při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje. Dojíždí však stále do Jeseníku a působí zde jako učitel klarinetu, saxofonu a skupinové hry. Je velkou oporou a poradcem současných dirigentů Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník Tomáše Uhlíře a Milana Domese. Je pravidelně zván jako dirigent na koncerty orchestru a jako zakladatel DOM ZUŠ Jeseník se zúčastnil i nahrávání prvního studiového CD v září 2007 v Dolních Bojanovicích.

Hudba se Vladimíru Vraňovskému stala láskou a životní sílou. Za dobu svého pedagogického působení na ZUŠ Jeseník vychoval a stále vychovává stovky hráčů, kteří jsou dodnes členy orchestrů, amatérských a profesionálních souborů, studují konzervatoře a umělecké školy či působí jako pedagogové na hudebních školách.

Martin Blechta (1961)

Učitel žesťových nástrojů na ZUŠ Jeseník (1985 - 1996). Druhý dirigent orchestru (1986 - 1996), poté odchází do podnikatelské sféry.

František Mech (1977)

Od roku 1995 učí žesťové nástroje na Základní umělecké škole Jeseník (trombon, lesní roh, baryton, tuba a zobcová flétna).V roce 1997 se stal dirigentem Dechového orchestru mladých Jeseník, kde v letech 2001 - 2005 působil jako umělecký vedoucí. Od roku 2007 je dirigentem a vedoucím Smyčcového orchestru Jeseník.

Fotografie
VLADIMÍR VRAŇOVSKÝ 3.jpg
VLADIMÍR VRAŇOVSKÝ 2.jpg
V.VRAŇOVSKÝ.jpg
MARTIN BLECHTA.jpg
FRANTIŠEK MECH 2.jpg
Martin Blechta
FRANTIŠEK MECH.jpg
TOMÁŠ UHLÍŘ.jpg
Milan Domes
V.Vraňovský, M.Domes a T.Uhlíř
2009 - KLOSTERNEUBURG - RAKOUSKO 2.jpg
2006 - 35 LET DOM.jpg
V.Vraňovský - čestný občan Města Jeseník
M.DOMES A T.UHLÍŘ - RYBNIK 2012.JPG
MILAN DOMES.jpg
TOMÁŠ UHLÍŘ.JPG
T. Uhlíř, M. Domes a J Ratajczak Španělsko 2012 JPG
DIRIGENTI NA ZKOUŠCE OSTRAVA 2013.jpg
V.VRAŇOVSKÝ JAKO ČESTNÝ OBČAN MĚSTA JESENÍK.jpg
Fotogalerie
Není záznam
Ke stažení
Není záznam
Videogalerie
Není záznam
Další informace
Není záznam